Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 3–4 (2008) Sociologická technoimaginace Abstract   PDF (Czech)
Tomáš Dvořák
 
Vol 30, No 3–4 (2008) Společnost jako sociální konstrukce a text Abstract   PDF (Czech)
Miloslav Petrusek
 
Vol 30, No 3–4 (2008) Dilema schématu a skutečnosti v sociologické teorii Abstract   PDF (Czech)
Jan Balon
 
Vol 30, No 3–4 (2008) Émile Durkheim a tzv. Hobbesův problém řádu: co se skrývá na dně „prvního" ze sociologických mýtů? Abstract   PDF (Czech)
Jan Maršálek
 
Vol 30, No 3–4 (2008) Správnost lidské společnosti v kontextu Descartovy metody Abstract   PDF (Czech)
Richard Zika
 
Vol 30, No 3–4 (2008) Kritická sociologie a sociologie kritiky Abstract   PDF (Czech)
Luc Boltanski
 
Vol 30, No 3–4 (2008) Hledání minimálního slovníku: jazyková analýza ideje pokroku Abstract   PDF (Czech)
Tomáš Holeček
 
Vol 33, No 3 (2011) O dialektice ve vědě a sociologii Abstract   PDF (Czech)
Miloslav Petrusek
 
Vol 33, No 3 (2011) Historiografická metoda Thomase Kuhna a její význam z hlediska sociologie vědeckého poznání Abstract   PDF (Czech)
Libor Benda
 
Vol 33, No 3 (2011) Interpretace v narativním přístupu Abstract   PDF (Czech)
Vladimír Chrz, Ivo Čermák
 
Vol 33, No 4 (2011) A Theory's Travelogue: Post-Colonial Theory in Post-Socialist Space Abstract   PDF (Czech)
Radim Hladík
 
Vol 36, No 2 (2014) "Needless to Say My Proposal Was Turned Down": The Early Days of Commercial Citation Indexing, an "Error-making" (Popper) Activity and Its Repercussions Till Today Abstract   PDF (Czech)
Terje Tüür-Fröhlich
 
Vol 36, No 4 (2014) Noam Chomsky’s Critique of Materialism: An Appraisal Abstract   PDF (Czech)
James Hill
 
Vol 38, No 2 (2016) Kritický racionalismus a reliabilismus ve sporu o neplatnost indukce Abstract   PDF (Czech)
Ondřej Sloup
 
Vol 38, No 2 (2016) Metódy dedukcie a indukcie v spoločenskovednej metodológii Abstract   PDF (Czech)
Juraj Halas
 
Vol 38, No 1 (2016) A Weberian Approach to the Ethos of Science Abstract   PDF
Bruno Bourliaguet
 
Vol 38, No 2 (2016) Bitva o absolutní: opomíjený kontext stále živého pragmatismu Abstract   PDF (Czech)
Ondřej Vrabeľ
 
Vol 38, No 2 (2016) Pojetí mechanismu v současné teorii vědy Abstract   PDF (Czech)
Arnošt Veselý
 
Vol 39, No 1 (2017) Editorial Abstract   PDF (Czech)
Jan Balon
 
Vol 30, No 3–4 (2008) Několik problémů, jimž čelí sociologie jako profese Abstract   PDF (Czech)
Talcott Parsons
 
Vol 32, No 2 (2010) Postulát ne/viditelnosti Abstract   PDF (Czech)
Tomáš Dvořák
 
Vol 33, No 1 (2011) David Krámský (ed.), Kognitivní věda dnes a zítra Abstract   PDF (Czech)
Jiří Stodola
 
Vol 33, No 1 (2011) Hans-Jörg Rheinberger, On Historicizing Epistemology: An Essay Abstract   PDF (Czech)
Jan Maršálek
 
Vol 34, No 1 (2012) Člověk jako normativní tvor Abstract   PDF (Czech)
Jaroslav Peregrin
 
Vol 34, No 1 (2012) Normatívnosť tvrdenia Abstract   PDF (Czech)
Ladislav Koreň
 
Vol 34, No 1 (2012) F. A. Hayek a (abstraktní) pravidla Abstract   PDF (Czech)
Vladimír Svoboda
 
Vol 34, No 1 (2012) Normativita života a společenská normalizace Abstract   PDF (Czech)
Ondřej Švec
 
Vol 34, No 2 (2012) DMN – klidová síť mozku: kandidát na nové neurovědecké paradigma Abstract   PDF (Czech)
Marek Havlík
 
Vol 34, No 2 (2012) Kuhnova Štruktúra vedeckých revolúcií medzi sociológiou a epistemológiou Abstract   PDF (Czech)
Ladislav Kvasz
 
Vol 34, No 2 (2012) Přezkoumání oprávněnosti Kuhnovy kritiky silného programu sociologie vědění Abstract   PDF (Czech)
Libor Benda
 
Vol 34, No 2 (2012) Nevidí ten, kdo se jen dívá Abstract   PDF (Czech)
Jindřich Černý
 
Vol 35, No 2 (2013) Philosophical Toys as Vectors for Diagrammatic Creation: The Case of The Fragmented Orchestra Abstract   PDF (Czech)
Claudia Mongini
 
Vol 36, No 1 (2014) Non-home: A Theoretical Approach to Migrants' Dwellings Abstract   PDF (Czech)
Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow
 
Vol 37, No 2 (2015) Shadows over Shulamith: Giordano Bruno's De umbris idearum (1582) and the Song of Songs Abstract   PDF (Czech)
Sergius Kodera
 
Vol 37, No 2 (2015) (Copernican) Experiences and the (Copernican) Bible in Galileo’s Letter to Castelli Abstract   PDF (Czech)
Matjaž Vesel
 
Vol 38, No 1 (2016) The Tyranny of Transparency: Auto-immunity in The Teaching Machine Abstract   PDF (Czech)
Ingrid Maria Hoofd
 
Vol 38, No 1 (2016) Projectification and Conflicting Temporalities in Academic Knowledge Production Abstract   PDF (Czech)
Oili-Helena Ylijoki
 
Vol 38, No 1 (2016) The “New Spirit of Academic Capitalism”: Can Scientists Create Generative Critique From Within? Abstract   PDF (Czech)
Milena Ivanova Kremakova
 
Vol 38, No 1 (2016) Socially Necessary Impact/Time: Notes on the Acceleration of Academic Labor, Metrics and the Transnational Association of Capitals Abstract   PDF (Czech)
Krystian Szadkowski
 
Vol 33, No 4 (2011) Pravidlá: spoločnosť, jazyk a racionalita Abstract   PDF (Czech)
Ladislav Koreň
 
1 - 40 of 288 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>