David Krámský (ed.), Kognitivní věda dnes a zítra

Jiří Stodola

Abstract


David KRÁMSKÝ (ed.), Kognitivní věda dnes a zítra. Liberec: Nakladatelství Bor 2009, 304 s.

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz