Editorial Team

Editor-in-chief

  1. Ivo Pezlar, Filosofický ústav AV ČR (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti), Czech Republic

Editors

  1. Jan Balon, Filosofický ústav AV ČR (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti), Czech Republic
  2. Radim Hladík, Filosofický ústav AV ČR (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti), Czech Republic
  3. Jan Maršálek, Filosofický ústav AV ČR (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti), Czech Republic