Critical Theory in the Context of the Information and Communication Technologies and Big Data

Roman Rakowski

DOI: https://doi.org/10.46938/tv.2022.539

Abstract


The study analyzes the theory presented in the book Critical Theory and Social Media: Between Emancipation and Commodification by Thomas Allmer. The primary goal of the study is to place this work in the broader context of the critical theory of technology. The first part analyzes the context and the requirement for the philosophy of technology in the current digital age. Subsequently, Allmer’s methodology is described as an offshoot of critical theory. This theory is set in the context of the book’s primary sources of thought, especially the critical theory of technology and Andrew Feenberg’s theory. Based on this theoretical understanding, research areas in critical media and technology theory are defined. The critical theory of technology shows that in the society of big data, there are similar contradictions of capitalism as we can find in the material world. Finally, there requirement for a political theory of technology is theorized, contrary to the widespread view that the current contradictions of digital capitalism can be solved by the ethics (design) of new technologies. In this context, critical theory is compared with the – so-called – ethics of new technologies.

Keywords


commodification of data; critical theory of technology; democratization of technologies; ethics of the new technologies

Full Text:

PDF (Čeština)

References


Bowles, Cennydd. Etika budoucnosti. Praha: Academia, 2021.

Brynjolfsson, Erik, and Andrew McAfee. Druhý věk strojů: práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií. Brno: Jan Melvil Publishing, 2015.

Chandler, David, and Christian Fuchs. Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data. London: University of Westminster Press, 2019. https://doi.org/10.16997/book29.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Člověk a stroj: metodická příručka. Praha: Sondy, s. r. o., 2017.

Greenfield, Adam. Radical Technologies: The Design of Every Day Life. London: Verso, 2017.

Feendber, Andrew, „Critical Theory of Technology.“ In A Companion to the Philosophy of Technology, edited by Jan Kyrre, Berg Olsen, Stig Andur Pedersen, and Vincent F. Hendricks, 146–53. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.

Feenberg, Andrew. „Democratic Rationalization: Technology, Power, and Freedom.“ In Philosophy of Technology: The Technological Condition: An Anthology, edited by Robert C. Scharff and Val Dusek. Malden, MA, Wiley-Blackwell, 2014.

Feenberg, Andrew. Technosystem: The Social Life of Reason. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017. https://doi.org/10.4159/9780674982109.

Floridi, Luciano. Čtvrtá revoluce: jak infosféra mění tvář lidské reality. Praha: Karolinum, 2019.

Ford, Martin. Roboti nastupují: automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce. Praha: Rybka Publishers, 2017.

Fuchs, Christian, and Vincent Mosco. Marx in the Age of Digital Capitalism. Boston: Brill, 2016. https://doi.org/10.1163/9789004291393.

Harari, Yuval Noah. Homo deus: stručné dějiny zítřka. Voznice: Leda, 2020.

Heidegger, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh, 2004.

Jameson, Fredric. Postmodernismus neboli Kulturní logika pozdního kapitalismu. Praha: Rybka Publishers, 2016.

Keen, Andrew. Jak opravit budoucnost. Praha: Argo, 2019.

Kiepas, Andrzej. „Ewolucja wartościowania techniky w obliczuróżnych wyzwań – od zwrotu normatywnego do przemysłu 4.0.“ Zeszyty naukowe Politechniki Śląnskiej 112 (2017): 193–205. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.112.16.

Krausová, Alžběta, Ján Matejka, Alex Ivančo, Eva Fialová, Veronika Žolnerčíková, Tomáš Ščerba. Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice. Analýza právně-etických aspektů rozvoje umělé inteligence a jejích aplikací v ČR. Praha: Ústav státu a práva AV ČR; Technologické centrum AV ČR; ČVUT, 2018.

Mayer-Schönberger, Viktor, and Kenneth Cukier. Big Data. Brno: Computer Press, 2014.

Raisová, Eva. „Andrew Feenberg – Kritická teorie techniky, Gunter Ropohl – Technika a zodpovědnost.“ In Teorie a dějiny vědy a techniky, 71–86. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008.

Rakowski, Roman a Petra Kowaliková. Společnost 4.0: technologie plná lidí. Ostrava: Ohře Media, 2020.

Ross, Alec. Obory budoucnosti. Praha: Argo, 2019.
Copyright (c) 2022 Roman Rakowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz