An Astigmatic View of Visual Sociology

Radim Hladík

Abstract


Review: Piotr Sztompka, Vizuální sociologie. Fotografi e jako výzkumná metoda. Praha: Sociologické nakladatelství 2008 (Socjologia wizualna. Fotografi a jako meto da badawcza, 2006, přeložil Jiří Ogrocký).


Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c) 2008 Teorie vědy / Theory of ScienceTEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz