Dialogues between Science and Philosophy in the 20th Century

Anna Lukešová

Abstract


Conference Report: Dialogy mezi vědou a filosofií ve 20. století. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 13. června 2011.


Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz