Henri Poincaré, Number - Space - Time

Jan Maršálek

Abstract


Review:

Henri POINCARÉ, Číslo – prostor – čas. Výbor prací o filosofii vědy. Uspořádal a přeložil Jiří Fiala. Kanina: OPS 2010, 227 s.

 


Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz