From Information Society to Knowledge Society

Petr Machleidt

Abstract


Conference Report: Od informační společnosti ke společnosti vědění: Reloaded. e-Participation – e-Identity – e-Society, Praha, 15.–17. června 2011.


Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz