Historická epistemologie / Historical Epistemology

Obsah

Studie

Setkání historické epistemologie a věd o člověku Abstrakt PDF
Tomáš Dvořák, Jan Balon 5-16
Věda, pojmy a sociální prostředí Abstrakt PDF
Michael Halewood 21-42
Epistemologické tenze v Bourdieuho pojetí sociální vědy Abstrakt PDF
Simon Susen 43-82
Theorica et practica: historická epistemologie a re-vize lékařství třináctého a čtrnáctého století Abstrakt PDF
Brenda S. Gardenour 83-110
Filosofie přírody, nebo věda v předmoderních epistemických režimech? Případ astrologie Alberta Velikého a Galilea Galilei Abstrakt PDF
Scott E. Hendrix 111-132

Recenzní studie

Diskuse nad Dawkinsem Abstrakt PDF
Pavel Doleček 133-158

Miscelanea

Martin Cohen, Filozofické příběhy Abstrakt PDF
Libor Benda 159-164
Hans-Jörg Rheinberger, On Historicizing Epistemology: An Essay Abstrakt PDF
Jan Maršálek 165-169
David Krámský (ed.), Kognitivní věda dnes a zítra Abstrakt PDF
Jiří Stodola 169-175