Development and Interpretation of the Concept of Probability

František Mošna

DOI: https://doi.org/10.46938/tv.2024.613

Abstract


Considerations related to randomness appear relatively late in European history, at the turn of the Middle Ages and the modern era. They initially concern to the chances of winning in various games or situations and later move on to introduce classical and geometric probabilities. From a mathematical point of view, the probability calculus is completed by Kolmogorov’s axiomatic theory. However, many open questions, problems and paradoxes remain in the way probability is perceived and interpreted. The four main directions in the concept of probability (logical, frequentist, subjective and propensity) are closely related to the way of perceiving randomness (epistemological or ontological). Reflections on the evolution of the perception of randomness and the interpretation of probability bring the ability to navigate the basic principles and findings of science and contributes to a deeper understanding of the entire issue.

Keywords


random; probability; principle of indifference; Bertrand's paradox

Full Text:

PDF (Čeština)

References


Aerts, Diederik, and Massimiliano Sassoli de Bianchi. „Solving the Hard Problem of Bertrand’s Paradox.“ Journal of Mathematical Physics 55 (2014): 083503. https://doi.org/10.1063/1.4890291.

Anděl, Jiří. Matematika náhody. Praha: Matfyzpress, 2003.

Bernoulli, Jacob. Ars conjectandi. Basel: Thurnisiorum Fratrum, 1713.

Bertrand, Joseph. Calcul des probabilités. Paris: Gauthier–Villars, 1889.

Coufal, Jan. „Alea iacta est aneb půl tisíciletí od vytištění úlohy rytíře de Mére.“ Informační bulletin České statistické společnosti 5, č. 1, 2 (1994): 10–18; 3–10.

Daston, Lorraine. Classical Probability in the Enlightenment. Princeton: Princeton University Press, 1988. https://doi.org/10.1515/9781400844227.

Deakin, Michael. „The Wine/Water Paradox: Background, Provenance and Proposed Resolutions.“ Gazette of the Australian Mathematical Society 33, no. 3 (2006): 200–205.

Drory, Alon. „Failure and Uses of Jaynes’ Principle of Transformation Groups.“ Foundations of Physics 45, no. 4 (2015): 439–60. https://doi.org/10.1007/s10701-015-9876-7.

Dvořák, Jiří a Marie Snětinová. „Bertrandův paradox aneb není náhoda jako náhoda.“ Rozhledy matematicko-fyzikální 94, č. 2 (2019): 12–17.

de Finetti, Bruno. „Probabilism.“ Erkenntnis 31 (1989): 169–223. https://doi.org/10.1007/bf01236563. Původně „Probabilismo,“ Logos 14 (1931): 163–219.

Gamerman, Dani, and Hedibert F. Lopes. Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian Inference, 2nd edition. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2006. https://doi.org/10.1201/9781482296426.

Gillies, Donald. Philosophical Theories of Probability. London: Routledge, 2000.

Hacking, Ian. The Emergence of Probability: A Philosophical Study of Early Ideas about Probability, Induction and Statistical Inference. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

Hejný, Milan a kol. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN, 1989.

Humphreys, Paul. „Why Propensities Cannot be Probabilities.“ The Philosophical Review 94, no. 4 (1985): 557–70. https://doi.org/10.2307/2185246.

Hykšová, Magdaléna. Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů. Praha: Matfyzpress, 2011.

Childers, Timothy. Co je pravděpodobnost? Teorie, interpretace, usuzování. Bratislava: Aleph, 2011.

Jaynes, Edwin T. „The Well-Posed Problem.“ Foundations of Physics 4, no. 3 (1973): 477–93. https://doi.org/10.1007/bf00709116.

Johnson, William E. „Probability: The Relations of Proposal to Supposal.“ Mind 41, no. 161 (1932): 1–16. https://doi.org/10.1093/mind/XLI.161.1.

Kalina, Jan a Lubomír Soukup. „Doktrína šancí: 300. výročí první učebnice teorie pravděpodobnosti.“ Informační bulletin České statistické společnosti 29, č. 1 (2018): 1–11.

Keynes, John Maynard. A Treatise on Probability. New York: Macmillan, 1963. Původně London: Macmillan, 1921.

Kolmogorov, Andrej Nikolajevič. Foundations of the Theory of Probability. New York: Chelsea, 1950. Původně Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie. Berlin: Springer,1933.

Laplace, Pierre Simon. Philosophical Essay on Probabilities. New York: Dover, 1952. Původně Essai philosophique sur les probabilités. Paris: Courcier, 1814.

Mačák, Karel. „Poznámky k formování teorie pravděpodobnosti v XVII. a XVIII. Století.“ In Historie matematiky II. Seminář pro vyučující na vysokých školách, editovali Jindřich Bečvář a Eduard Fuchs, 29–68. Praha: Prometheus, 1997.

Marinoff, Louis. „A Resolution of Bertrand’s Paradox.“ Philosophy of Science 61, no. 1 (1994): 1–24. https://doi.org/10.1086/289777.

Mikkelson, Jeffrey M. „Dissolving the Wine/Water Paradox.“ The British Journal for the Philosophy of Science 55, no. 1 (2004): 137–45. https://doi.org/10.1093/bjps/55.1.137.

Miller, David W. Critical Rationalism. A Restatement and Defence. Chicago: Open Court, 1994.

von Mises, Richard. Probability, Statistics and Truth. London: Allen, Unwin, 1961. Původně Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit. Wien: Springer, 1928. https://doi.org/10.1007/978-3-662-36230-3.

Mošna, František. Pravděpodobnost a náhodné veličiny. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2017.

Pinc, Zdeněk. Fragmenty k filosofii výchovy. Praha: Oikoymenh, 2000.

Popper, Karl R. A World of Propensities. Bristol: Thoemmes, 1990.

Ramsey, Frank Plumpton. „Truth and Probability.“ In The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays, edited by Richard B. Braithwaite, 156–198. London: Kegan Paul–Trench–Trübner, 1931. Původně 1926.

Rowbottom, Darrell P. „Bertrand’s Paradox Revisited: Why Bertrand’s ,Solutions‘ Are All Inapplicable.“ Philosophia Mathematica 21, no. 1 (2013): 110–14. https://doi.org/10.1093/philmat/nks028.

Saxl, Ivan. „Pravděpodobnost ve středověku.“ Informační bulletin České statistické společnosti 20, č. 2 (2009): 1–9.

Saxl, Ivan a Lucia Ilucová. „Abraham de Moivre.“ In Matematika v proměnách věků V., editovali Martina Bečvářová a Jindřich Bečvář, 6–55. Praha: Matfyzpress, 2007.

Saxl, Ivan. „Filosofické interpretace pravděpodobnosti.“ In Matematika v proměnách času III., editovali Jindřich Bečvář a Eduard Fuchs, 132–55. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004.

Shackel, Nicholas. „Bertrand’s Paradox and the Principle of Indifference.“ Philosophy of Science 74, no. 2 (2007): 150–75. https://doi.org/10.1086/519028.

Stewart, Ian. Hraje bůh kostky? Praha: Argo – Dokořán, 2009.

Van Fraassen, Bas C. Laws and Symmetry. Oxford: Clarendon Press, 1989. https://doi.org/10.1093/0198248601.001.0001.

Vopěnka, Petr. Hádání v hospodě. Praha: Práh, 2013.




Copyright (c) 2024 František Mošna

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz