Finally about Infinity. Leibniz's Dialogue Pacidius Philalethi is Translated into Czech

Jitka Kadlečíková

DOI: https://doi.org/10.46938/tv.2023.560

Abstract


Book review:

Leibniz, Gottfried Wilhelm. Pacidius Philalethi – Pacidius Philalethovi. Přeložil Jan Makovský. Praha: Oikoymenh, 2019. 341 stran.


Full Text:

PDF (Čeština)

References


Leibniz, Gottfried Wilhelm. Pacidius Philalethi – Pacidius Philalethovi. Přeložil Jan Makovský. Praha: Oikoymenh, 2019.

Makovský, Jan a Martin Škára. „Avant-propos.“ Filosofický časopis 67, speciální číslo Leibniz et leibnizianismes (2019): 7–8.
Copyright (c) 2023 Jitka Kadlečíková

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz