Philosophy Is Written in the Great Book of the Universe. After Four Centuries, Galileo's Il Saggiatore Came Out in Czech

Vojtěch Bernacik

DOI: https://doi.org/10.46938/tv.2022.548

Abstract


Book review:

Galilei, Galileo. Prubíř. Translation by Markéta Ledvoňová and Jana Malá. Edited and commented by Markéta Ledvoňová, Daniel Špelda, and Vladimír Štefl. Praha: Togga, 2020. 354 pages.


Full Text:

PDF (Čeština)

References


Galilei, Galileo. Prubíř. Překlad Markéta Ledvoňová a Jana Malá. Odborná spolupráce a komentáře Markéta Ledvoňová, Daniel Špelda a Vladimír Štefl. Praha: Togga, 2020.

Galilei, Galileo a Johannes Kepler. Hvězdný posel / Rozprava s Hvězdným poslem. Překlad Alena Hadravová. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2016.

Ledvoňová, Markéta. „Galileovy cesty k nové vědě.“ Disertační práce, Masarykova univerzita, 2019.
Copyright (c) 2022 Vojtěch Bernacik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz