Proměny sociologických teorií jednání

Tomáš Dvořák

Abstract


Jan Balon, Sociologická teorie: Příběh krize a fragmentace – projekt obnovy a rekonstrukce. Praha: Slon, 2007. 165 s.


Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c) 2007 Teorie vědy / Theory of ScienceTEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz