Scientific Instruments and Epistemology Engines

Tomáš Dvořák

DOI: https://doi.org/10.46938/tv.2012.205

Abstract


Scientific Instruments and Epistemology Engines

Abstract: This article outlines the gradually changing attitude towards instruments and materials in the philosophy and historiography of science and confronts contemporary revaluations of the material culture of science with Hans-Jörg Rhein- berger's concept of an experimental system and Don Ihde's notion of an epistemology engine.

Keywords: material culture of science; scientific instruments; epistemology engines; experimental systems

Vědecké přístroje a epistemologické stroje

Abstrakt: Článek popisuje postupnou změnu postoje vůči přístrojům a materiálům ve filosofii a historiografii vědy a konfrontuje současné snahy o přehodnocení materiální kultury vědy s koncepcí experimentálních systémů Hanse-Jörga Rheinbergera a epistemologických strojů Dona Ihde.

Klíčová slova: materiální kultura vědy; vědecké přístroje; epistemologické stroje; experimentální systémy


Keywords


material culture of science; scientific instruments; epistemology engines; experimental systems; materiální kultura vědy; vědecké přístroje; epistemologické stroje; experimentální systémy

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz