Miroslav Petříček, Thinking in the Image (In Czech)

Michaela Fišerová

Abstract


Recenze / Review: Miroslav PETŘÍČEK, Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Praha: Herrmann & synové 2009, 203 s.

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz