Corporeality and Autonomy: Bioethics in Civil Society

Jana Dlouhá

Abstract


Conference report: Tělesnost a autonomie: bioetika v občanské společnosti Workshop Filosofického ústavu AV ČR, Praha, 9. prosince 2011.


Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz