Forthcoming

V příštích číslech mj. vyjde // In the upcoming issues will also appear:

  • Kateřina Lochmanová - Jakým relacionalistou byl Leibniz?
  • Filip Grygar - Odvrácená strana legendy: Otto Hahn v kontextu nacistického Německa
  • Matej Drobňák - Naturalness of Properties and Simplicity of Theories
  • Tematické sekce / Thematic Section - Lichtenberg Figures

Upcoming Special Issues

  • Special Issue: "Experiments and Transgressions in Social Scientific Writing" (call for papers)