Forthcoming

V příštích číslech mj. vyjde // In the upcoming issues will also appear:

  • Filip Grygar - Odvrácená strana legendy: Otto Hahn v kontextu nacistického Německa
  • Matej Drobňák - Naturalness of Properties and Simplicity of Theories
  • Filip Tvrdý - Místo myšlenkových experimentů ve filosofii
  • Tematické sekce / Thematic Section - Lichtenberg Figures

Upcoming Special Issues