Forthcoming

V příštích číslech mj. vyjde // In the upcoming issues will also appear:

  • Matěj Pudil - Oko mysli: Agnes Arberová k otázce biologického hlediska
  • Filip Jaroš - Současné teorie sociálního rozumění na pozadí sporu a antropologickou diferenci
  • Vladimír Havlík - David Miller a racionalita bez „dobrých důvodů“?
  • Tematické sekce / Thematic Section - Lichtenberg Figures

Upcoming Special Issues