Peter Burke, Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi

Pavel Doleček

Abstract


Peter BURKE, Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum 2007, 304 s. (A Social History of Knowledge, 2000, přeložil Martin Pokorný). S doslovem M. Petříčka.

Full Text:

PDF (Czech)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz