Orient jako negativní obraz Západu

Barbora Valentová

Abstract


Edward W. Said, Orientalismus. Západní koncepce Orientu. Praha, Litomyšl: Paseka 2008 (Orientalism. Western Conceptions of the Orient, 1973, přeložila Petra Nagyová).

Full Text:

PDF (Czech)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz